Kontakt Informacije

Pogrebna služba  Merhum Gradačac

Na raspolaganju smo vam u najtežim trenutcima.

Podatci:*
Broj telefona:*
-
E-mail:
Poruka:

Sjedište firme

Kontakt osoba: Ibrahimović Nesib

Telefon: +38761/101-645
Mobitel: +38735/819-486
Adresa: Sarajevska bb. 76250 Gradačac
E-mail: info@merhum.net